Svenska Fotografers Förbund

Svenska Fotografers Förbund, SFF, startades redan år 1895. Det gör SFF till en av Sveriges äldsta branschorganisationer. Vid grundandet av SFF var och är syftet att: ”Främja utvecklingen av fotografin och bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige.”   SFF främsta uppgift I dag innebär det att […]