För fotografen Lennart Nilsson uppstod passionen för fotografi redan som 11-åring då han fick sin allra första kamera. Redan från början intresserade han sig för att fotografera det som egentligen inte går att se med blotta ögat, något som blivit hans signum. Genom sin utveckling av medicinsk fotografering har han kommit att bli världsberömd. Lennart Nilsson började arbeta som fotograf redan som 14-åring och arbetade i början främst för dagstidningar. Med tiden kom han att skapa många erkända fotoreportage och har publicerats många gånger i det prestigefyllda magasinet Life Magazine. Ett av hans tidiga reportage, som ledde till ett internationellt erkännande, handlade om isbjörnsjakten på Spetsbergen.

En pionjär inom medicinsk fotografering

Under 50-talet började Lennart Nilsson alltmer att intressera sig för att experimentera med olika fotografiska tekniker. Med tiden kom han att ägna sig mer och mer åt medicinskt fotografi. År 1953 publicerades hans första fotografi på ett mänskligt embryo i Life Magazine. Detta kom att bli startskottet för vad som senare blev reportageboken ”Ett barn blir till”. Här dokumenterade han hela processen från det befruktade ägget, embryot, till det färdigutvecklade fostret. ”Ett barn blir till” är Lennart Nilssons storverk och gavs ut första gången 1965. Boken har sedan gått i tryck ytterligare fyra gånger, senast 2009, och är en världens mest sålda fotoböcker.

Fotografiet som läromedel

Att komma nära det som inte kan ses med blotta ögat tillsammans med en stark drivkraft att förstå livets utveckling, beskrivs som Lennart Nilssons starkaste drivkraft. Han ser sig själv som en pedagog och journalist med kameran som redskap. Han säger sig vilja visa människor hur livet ser ut på detaljnivå, för att lära ut om själva livsprocessen på vår planet och för att skapa en respekt för livet självt. Under sitt långa yrkesliv har Lennart Nilsson även hunnit ägna sig åt mer konventionellt fotografi. Under många år har han fotat det svenska kungahuset och kända personer, till exempel Ingrid Bergman. Just nu pågår en utställning över Ingrid Bergman i Borås där Lennart Nilssons foton av världsstjärnan finns med.