Svenska Fotografers Förbund, SFF, startades redan år 1895. Det gör SFF till en av Sveriges äldsta branschorganisationer. Vid grundandet av SFF var och är syftet att:

”Främja utvecklingen av fotografin och bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige.”

 

SFF främsta uppgift
I dag innebär det att SFF: s främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för fotografer. Man arbetar med allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor till teknisk support. Dessutom tillhandahåller man avancerad utbildning och utvecklar riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder.

 

SFF och upphovsrättsfrågor
Det ingår i SFF: s verksamhet att också bevaka fotografernas upphovsrätt. Det gör man  genom opinionsbildning, remisser och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa. SFF tecknar kollektiva avtal rörande allt från biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Alltså på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll. Avtal som ger fotograferna betalt när bilderna används, helt enkelt.

Senior photographer with camera and light reflectors in studio

Senior photographer with camera and light reflectors in studio

 

SFF medlemmar
SFF har omkring 2 100 medlemmar. Det gör SFF till det största fotografförbundet i Norden.

 

SFF i arbete
Förtroendevalda medlemmar bidrar i stort till den verksamhet som bedrivs av SFF.
Det är Förbundsstyrelsen som beslutar om strategi och tar ut riktlinjerna för verksamheten. Förbundsstyrelsen väljs på ett år i taget. Man har fem heltidsanställda medarbetare som arbetar på kansliet.

 

Sektionsstyrelse
Inom ramen för SFF: s verksamhet finns en fotoförfattar- och illustratörsektion som har en sektionsstyrelse. De arbetar med frågor som avser utgivning av fotoböcker. Det är Fotoförfattarsektionen som står bakom Svenska Fotobokspriset som årligen utlyses i maj och delas ut i slutet av september.

 

IR – Individuell reprografiersättning
Den som har fått sina bilder publicerade i tidningar, tidskrifter eller böcker kan få IR-ersättning. OBS! Det gäller även den som fått ärva upphovsrätten efter en upphovsman.

 

SFF: s rese- och utbildningsstipendium
Från SFF delas rese- och utbildningsstipendier ut. För år 2015 är den sista ansökningsdagen den 23 mars 2015, preciserat till klockan 12.00. Utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. Den går av stapeln den 25 april 2015 i Stockholm. Jury är förbundets styrelse. Stipendiet är endast för medlemmar i Svenska Fotografers Förbund.